Jest cała masa różnych opinii na temat tego, jakie środki prozdrowotne powinny być stosowane przez osoby przewlekle chore. Dużo jest także interesujących opinii na temat msm, czyli siarki organicznej stosowanej na stawy. Trzeba podejść do takiego tematu z otwartą głową. Jeżeli...